Ölçüm Boğazı (ÖLÇB)

Ölçüm BoğazıTanker menhol kapağının üzerine monte edilir. Kalibre edilmiş çubukla tankın içindeki miktarın ölçümü yapılır.